Actualiteiten

Download
Privacyverklaring
Privacyverklaring VDH Kringgroep De Gren
Adobe Acrobat document 100.6 KB

Op 25 mei jl. is in het Staatsblad het Besluit van 28 april 2018 houdende onder andere de wijzingen van het Besluit houders van dieren in verband met diverse wijzigingen op het gebied van dierenwelzijn, gepubliceerd.
Voor hondensport zijn de volgende bepalingen van belang:

Artikel II
Het Besluit houders van dieren wordt als volgt gewijzigd:
Onderdeel A, onder g. het gebruik van of het vastbinden of aanlijnen van een dier met een voorwerp, waarmee het dier door middel van scherpe uitsteeksels pijn kan worden toegebracht;
Onderdeel A , onder h. Het gebruik van apparatuur waarmee een dier door middel van stroomstoten, elektromagnetische signalen of straling pijn kan worden toegebracht, met uitzondering van elektrische afrastering of omheining die is toegelaten voor het afzetten en omheinen van een perceel, en apparatuur, waarvan het gebruik is op het teweegbrengen van een gerechtvaardigde verandering in het gedrag van het dier ter voorkoming van gevaar voor mens of dier of aantasting van het welzijn van het dier en de gebruiker van de apparatuur daartoe over voldoende deskundigheid beschikt.
(beide onderdelen worden toegevoegd aan artikel 1.3 van het Besluit houder van dieren).

Artikel III
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2018, met uitzondering van artikel I, onderdeel C en artikel II, onderdeel A, onder h, die in werking treden op een bij Koninklijk Besluit te bepalen tijdstip, dat voor deze onderdelen verschillend kan worden vastgesteld.
Tot zover de formele tekst van het Besluit van 28 april 2018.

Samenvattend en belangrijk m.b.t. de prikband en de e-collar (teletac) :
het gebruik van de zgen. “prikband” is per 1 juli 2018 zonder uitzondering verboden.

het verbod op het gebruik van de zogenaamde e-collar (electronische / elektrische halsband) gaat voorlopig niet in, maar zal op een later tijdstip bij een afzonderlijk Koninklijk Besluit worden geregeld.

 

Voor Kringgroep De Grensstreek betekend dat:

Ook bij ons is dit verbod geldig!

Tijdens de Training is geen prikketting toegestaan.

Wie deze zonder onze toezicht gebruikt doet dat uit eigen verantwoording en zonder onze toestemming. De gevolgen zijn voor eigen rekening

 

Link naar het Staatsblad waarin een en ander is verwoord : 
Download
Besluit van 26 april 2018, houdende wijziging van het Besluit diergeneeskundigen en het Besluit houders van dieren in verband met diverse wijzigingen op het gebied van dierenwelzijn
stb-2018-146.pdf
Adobe Acrobat document 123.0 KB


Download
Evenementenplanning VDH 2018
Planning 2018 versie 3.5.pdf
Adobe Acrobat document 148.5 KB

Download
Agenda ledenvergadering
uitnodiging ledenvergadering 12-03-2018.
Microsoft Word document 1.5 MB

Het provinciaal bestuur, van de V.D.H. afdeling Gelderland, nodigt u uit tot het bijwonen van de voorjaarsvergadering. Deze zal worden gehouden op:

 

Vrijdag 23 maart 2018

Aanvang 20.00 uur

Locatie: Hondensportvereniging DAVG

SCHELMSEWEG 111

6816 SK ARNHEM

 

De volgende bijlagen zijn toegevoegd: agenda voorjaarsvergadering 23 maart 2018, notulen najaarsvergadering 17 november 2017 en het jaarverslag 2017.

Download
Agenda voorjaarsvergadering
23-03-2018 Agenda voorjaarsvergadering 2
Adobe Acrobat document 24.2 KB
Download
Notulen najaarsvergadering
17-11-2017 Notulen Najaarsvergadering 17
Adobe Acrobat document 176.7 KB
Download
jaarverslag 2017
JAARVERSLAG 2017 revisie V.0.1.pdf
Adobe Acrobat document 1.4 MB

Download
Regelgeving Universaal Sieger 2017
Regelgeving Universal Sieger 2017.doc
Microsoft Word document 30.5 KB
Download
Brief CWH over nieuwe IPO programma
16040 brief CWH nieuwe IPO programma.doc
Adobe Acrobat document 459.8 KB