Positieve training

Positief trainen betekend niet dat honden nooit meer een correctie krijgen als zij iets niet goed doen maar het is belangrijk dat dit niet het geval is tijdens het aanleren van een oefening. 

In het begin moet de geleider aan de hond duidelijk maken wat hij van hem wil. Het is niet logisch om hier correcties toe te passen maar direct te belonen als de hond het goede gedrag vertoont.

Zodra de geleider ( en de trainer) zeker weet dat de hond snapt wat de bedoeling is, kan hij de hond op gepaste manier corrigeren als dat nodig is ( de hond doet iets niet goed).

 

De groep die op de positieve manier traint wordt steeds groter bij de Grensstreek.

Nieuwe wetenschappelijke onderzoeken verbeteren steeds meer de inzicht hoe honden denken, voelen en ook leren.                                                          

Volgen met handhulp en voer:

Mariska met Brando

Volg en zit met handhulp en voer:

Yvonne met Ossie

Sta op tafel met handhulp:

Sabine met SjackoWat is positieve training:        

 • Dat de hond leert wat die wel mag of moet doen door zelf te kiezen en beloont te worden voor het goede gedrag.
 • Honden leren alleen als het hun iets oplevert. De hond leert het beste als hij zelf voor het goede gedrag kiest. Wel kan de geleider hulp geven zoals voer of handhulp. Dus geduld is beter dan correctie.
 • Het basisprincipe is bij alle honden gelijk maar elke hond en elke geleider is anders. Elke hond heeft zijn favoriete beloning. De een is speelser dan de andere, de een is sneller afgeleid dan de andere en ook is de leeftijdsfase van groot belang. Wat bij de een hond goed werkt, werkt niet automatisch bij de andere.
 • Belangrijk is om duidelijk te zijn voor de hond. Niet te veel tekenen tegelijk geven zoals lichaamstaal of woorden. Oefen beter niet alleen! Je geeft snel tekenen die je niet eens in de gaten hebt vooral met je lichaam.
 • Een goede band met de hond is belangrijk. Het is makkelijker om te leren als er wederzijds vertrouwen en respect is. Probeer niet de stem te verheffen als de hond iets niet goed doen en niet boos worden. Dat is een slechte gewoonte van de mens. Zo ontstaat stress bij de hond omdat hij niet weet wat de bedoeling is. Geduldig zijn en herhalen helpt beter.      
 • Honden verstaan niet letterlijk de betekenis van een woord, maar maken een betekenis op uit het moment waarop het geroepen wordt in combinatie van de gebeurtenis van dat moment. Het is dus ook afhankelijk van wat de hond op dat moment als belangrijke gebeurtenis ervaart.
 • Honden reageren makkelijker op lichaamstaal dan op woorden. Wees je bewust van je lichaamstaal. Die mag wel gebruikt worden vooral bij het aanleren maar het is belangrijk om te weten wat het teken is waarop de hond reageert. De hulpen moeten later afgebouwd worden.
 • Honden beleven gebeurtenissen anders dan wij. Wij beleven hoofdzakelijk met de ogen en honden met de neus.
 • Nieuwe onderzoeken geven duidelijk aan dat de oude methodes slecht zijn voor het hondenwelzijn en veel risico's bevatten. Correcties leveren stress op en geven niet aan welk gedrag wel gewenst is.
 • Het is belangrijk om te leren de hond te lezen, te zien dat de hond snapt wat wij willen. Als stresssignalen te zien zijn, zoals hijgen, tongelen, poot opbeuren, gapen etc. dan heeft de hond het moeilijk en kan je beter stoppen en iets doen wat hij wel kent.
 • Voor de hond is het net zo makkelijk om een oefening perfect te leren als zo ongeveer. Dus waarom een oefening niet gelijk perfect aanleren? bijv. recht zitten
 • Timing is heel belangrijk. Binnen een fractie van een seconde moet het goede gedrag beloont worden, anders snapt de hond het niet of associeert de beloning aan iets anders.
 • Voor het trainen altijd nadenken wat je wilt doen. Niet te veel en te lang in een keer trainen.
 • Als de hond de oefening heeft geleerd betekend dat niet dat hij deze altijd onder alle omstandigheden zal uitvoeren. Opvoeden doe je een heel leven lang. Elke situatie is anders en je zult altijd wel een keer weer moeten belonen ook al is het met woorden.