Reddingshond IPO-R


Download
Reddingshond Geschiktheidsproef Vlakterevieren
RH-G V.pdf
Adobe Acrobat document 171.4 KB

Download
Int. IPO R reglement 2012 Duits.pdf
Adobe Acrobat document 714.4 KB

Een brandweerman uit Zuid Korea, DK Shin, heeft zeer duidelijke en grappige filmpjes gemaakt van alle appèl oefeningen van het reddingshonden training. Hij heeft ons deze films ter beschikking gesteld en zijn toestemming gegeven om deze op onze website te plaatsen.

Klik op de onderstaande foto om naar een album te gaan waar alle filmpjes bekeken kunnen worden.


 

Kringgroep “De Grensstreek” is vanaf december 2016 bezig met het onderdeel Reddingshonden. Reddingshondensport is onderdeel van de IPO en heet IPO-R.

Er zijn meerdere disciplines binnen de Reddingshondensport:

Vlakterevieren, Puinzoeken, Lawinewerk, Speuren en daarbij horend ook de afdeling appèl met verschillende onderdelen.

Kringgroep de Grensstreek traint momenteel het appèl gedeelte en vlakterevieren.

 

Vlakterevieren:

Hierbij moet de hond een vlakte ( bos, heide, of grasland) systematisch afzoeken en slachtoffers opzoeken. Dit zijn zittende of liggende personen ( staande of lopende personen worden niet door de hond aangegeven). Heeft de hond een slachtoffer gevonden, moet hij de persoon verwijzen. Dit kan op verschillende manieren maar het gaat erom dat de hond leert om aan te geven dat hij het slachtoffer heeft gevonden en dat hij zijn geleider ernaartoe brengt/roept. Een verwijs methode is het blaffen, waarbij de hond bij het slachtoffer blijft en aanhoudend blafft tot de geleider erbij komt. Een andere verwijsmethode is het bringselen. De hond heeft tijdens het zoeken een lederen koker aan zijn halsband. Zodra hij het slachtoffer heeft gevonden neemt de hond het kokertje in zijn bek en keert terug naar de geleider en brengt deze naar het slachtoffer.

De beloning bij de training is de sokkenbal die de hond krijgt als hij het slachtoffer gevonden heeft en op gewenste wijze verwijst. Na de oefening mag de hond uitbundig met zijn sokkenbal spelen.

Daisy verwijzen

Vos heeft zijn beloning

Isa leert bringselen


Er kan op 3 niveaus examen worden gedaan:

Geschiktheid-vlakterevieren

De hond moet in een bosgebied van 5000 m² 1 slachtoffer zoeken en verwijzen in maximaal 10 minuten.

Vlakterevieren-A

De hond moet in een bosgebied van 100 x 200 meter 2 slachtoffers zoeken en verwijzen in maximaal 15 minuten.

Vlakterevieren-B

De hond moet in een bosgebied van 35.000 tot 40.000 m² 3 slachtoffers zoeken en verwijzen in maximaal 30 minuten.

Alle examens bestaan ook uit een appèl- en hindernisgedeelte.

 

Puinzoeken:

Hierbij moet de hond slachtoffers zoeken in puin. Dat kan zijn een ingestort gebouw, brug of in de realiteit een aardbevingsgebied. De hond gaat de plek zoeken waar de meeste mensengeur vandaan komt. De geleider moet zijn hond goed in de gaten houden en ook rekening houden met wind, luchtstromen en andere omstandigheden. De honden kunnen ook hierbij op verschillende manieren verwijzen, blaffen en in het puin krabben of bringselen.

De beloning is ook hierbij de sokkenbal die het slachtoffer bij zich heeft en aan de hond geeft als hij het gewenste gedrag vertoont. Na de oefening wordt uitbundig gespeeld.

 

Er kan op 3 niveaus examen worden gedaan:

Geschiktheid-puin

De hond moet op een puinlocatie  van 400 tot 600 m² 1 slachtoffer zoeken en verwijzen in maximaal 15 minuten.

Puin-A

De hond moet op een puinlocatie van 800 tot 1000 m² 2 slachtoffers zoeken en verwijzen  in maximaal 20 minuten.

Puin-B

De hond moet op een puinlocatie van 1200 tot 1500 m² 3 slachtoffers zoeken

en verwijzen in maximaal 30 minuten.

Alle examens bestaan ook uit een appèl- en hindernisgedeelte.


 

Een examen bestaat uit twee delen: het zoeken en het appel gedeelte met hindernissen. Dit deel wordt uitgeoefend op het oefenveld. Het lijkt een beetje op het appèl van de IPO maar de oefeningen zijn anders en vooral de volgorde van de oefeningen wordt geloot en is daarom niet voorspelbaar. De keurmeester beslist ook bij welke oefening het schot valt.

De hond dient vrolijk en attent te volgen en vrij en onbevangen over de hindernissen te gaan. Niet snel op tijd maar rustig, zeker en gecontroleerd. De oefeningen verschillen per moeilijkheidsgraad van het examen en zijn volledig terug te vinden in het examenreglement welke te downloaden is op deze website.

De oefeningen zijn:

Volgen: Volgens schema moet de hond vrij volgen met 10 versnelde, 10 langzame passen,  2 keertwendingen, 2 rechter en 2 linker wendingen en halthouden. Volgen bij een groep van 4 personen, waarvan 2 met hond. Eerst loopt de groep in een cirkel met de klok mee en de hondengeleider loopt linksom buiten langs de groep. Na een ronde halthouden en de groep staat stil. Nu nog een 8 door de groep volgen, middenin halthouden en daarna de groep verlaten.

Afliggen met afleiding: Tijdens een examen loop je met twee combinaties. De een loopt het programma en de ander laat zijn hond aan de zijkant van het veld afliggen en neemt op afstand van 40 pas van de hond positie in. Tijdens de groep loopt deze geleider in de groep zonder hond. Op teken van de keurmeester kan de geleider de hond weer ophalen.

Isa vreemde materialen

Daisy vatenbrug


 

Apporteren over de grond: De hond moet een gebruiksvoorwerp apporteren. De geleider gooit het voorwerp met de hond netjes zittend naast hem. De hond moet op commando dit voorwerp snel en in rechter lijn ophalen en recht voor de geleider gaan zitten het voorwerp aanbiedend. Na het afnemen moet de hond nog op commando aan de voet.

Distance-control oefening: Deze oefening begint met volgen, na 10-15 passen moet de hond op een commando direct gaan zitten. De geleider loopt door en draait zich na 40 pas om. Op teken van de keurmeester roept de geleider de hond en op de helft van de weg geeft hij het commando af waarbij de hond direct moet gaan liggen. De hond krijgt het commando sta en moet op de plek vanuit de af in de sta positie zonder voorwaards te bewegen. Daarna wordt de hond voor geroepen, moet recht voor zitten en tot slot op commando aan de voet.

 

Drie natuurlijke hindernissen: Deze oefening is onderdeel van de geschiktheidsproef. De hond moet over 3 hindernissen springen die rond 10 pas van elkaar af staan. De hond moet onder commando springen en wachten met als afsluiting aan de voet zitten.

 

Vreemde materialen: Ook deze oefening is onderdeel van de geschiktheidsproef. De hond moet aan de voet volgen terwijl de geleider over onaangename materialen loopt, zoals hout, plastic, banden enz. Ze moeten een keer halthouden.

 

Tunnel: Op commando stuurt de geleider de hond door de tunnel. Direct erachter moet de hond blijven (liggen/zitten/staan). Op teken van de keurmeester mag de geleider naast de hond gaan staan en aan het commando aan de voet geven.

 

Vos tafel

Senno tafel

Isa dragen


Vatenbrug: Bij de geschiktheidsproef is de vatenbrug vast en bij de andere proeven is die beweegbaar. Dit toestel is in feite een plank op ronde buizen/ tonnen. De hond springt op commando erop, wacht tot de geleider ernaast staat en op commando volgen. Aan het einde van de plank wachten tot het commando om eraf te springen en aan de voet komen.

 

Horizontale ladder: Deze ladder rust op steunen en is ca. 50cm hoog. De hond loopt op commando erop via een oploopplank. De geleider sluit aan als de hond met alle poten op de ladder staat. Volgen tot het einde van de ladder en wachten met de voorpoten op de laatste plank. Van dit toestel wordt de hond af getild.

 

Dragen en overgeven: De hond springt op commando op een tafel en wordt vervolgens door de geleider ca. 10 meter gedragen. Na 10 meter neemt een ander persoon de hond over en zet na 10 meter lopen de hond aan de grond. De hond moet daar wachten tot hij van de geleider geroepen wordt met als afsluiting aan de voet.

Dirigeren: De hond wordt richting een pion op 20m afstand gestuurd en moet daar wachten. Om de pion staan 3 tafels met elk 40m afstand. De hond moet op commando op de tafels springen en daar wachten. De keurmeester bepaald de volgorde van de tafels. Vanaf de laatste tafel wordt de hond voor geroepen met als afsluiting aan de voet.

 


December 2016

Eindelijk is het zo ver..... wij zijn begonnen met de training voor reddingshond.

Met dank aan de geweldige inzet van Marcel Oonk hebben wij 2 nieuwe toestellen die voor de training nodig zijn: de ladder en de vatenbrug.

Hieronder zijn korte filmpjes waarin Resi Gerritsen samen met haar ervaren reddingshond Google deze toestellen gaat testen.

Binnenkort meer..... ( zie ook fotogalerij)Dit is een zeer interessante film van Walter Hoffmann over de Duitse Herder in de reddingshondensport.Onderstaand vindt u informatie over de reddingshondensport op de site van Raad van Beheer.


Voor de liefhebbers: informatie over het trainen van Reddingshonden:

 

Onderstaande tekst is gemaakt door Jan Reuvekamp ( ingekort). Zeer informatief!

Training reddingshonden

De taak van een reddingshond (search and rescue, afgekort SAR) is het zoeken naar en vinden van slachtoffers. Slachtoffers zijn mensen die liggen, zitten, hangen of begraven zijn. De hond heeft bewezen zeer effectief te zijn in het op sporen van mensen want hij beschikt over een geweldig reukvermogen en over  instinct om gebieden af te zoeken. Bij het zoeken naar slachtoffers wordt gebruik gemaakt van de natuurlijk aanwezige jachtdrift van de hond.

Voor reddingshondenwerk zijn vele rassen en ook rasloze honden geschikt. Behalve dat ze aanleg moet hebben voor dit werk is echter ook hun bouw van belang. In de praktijk zijn het vooral middelgrote behendige rassen die aan Reddingshondenwerk doen, zoals de Duitse, Nederlandse en Belgische herdershondenrassen, de Labrador en de Golden Retriever. Voor een hond aan de Reddingshondenwerk-opleiding kan beginnen moet hij goed zijn gesocialiseerd en een behoorlijke basisgehoorzaamheid hebben. Je kunt een hond trainen voor reddingshondenwerk om hem inzetbaar te maken bij rampen en zoekacties. Maar reddingshondendiploma’s halen en aan wedstrijden meedoen wordt ook als sport beoefend. Combinatie van praktijkhond en sporthond komt ook voor.(bron site Raad van Beheer)

 

Honden en mensen werken al duizenden jaren samen. Het jagen heeft een hechte band geschept en heeft de mens vooral doen inzien dat de bekwaamheid van de hond de menselijke capaciteiten kan uitbreiden.

Het opsporen van een prooi door middel van zijn geur is heel natuurlijk voor een hond. Bij alle disciplines waarin de reddingshond getraind wordt, is de menselijke geur het hoofdaspect. Ook voor de geleider is het noodzakelijk dat hij weet hoe het belangrijkste hulpmiddel van zijn hond juist werkt. Enkel op die manier kunnen de geleider en zijn hond een succesvolle zoekactie bekomen.

 

Verschillende onderdelen bij de training:

·         puinzoeken - Hierbij worden mensen gezocht tussen puin. Deze trainingen worden meestal gedaan bij gesloopte gebouwen mits er toestemming voor wordt gegeven;

·         vlaktezoeken - Hierbij worden mensen gezocht op een grote vlakte zoals een bos of weiland;

·         waterzoeken - Hierbij worden mensen gezocht in het water. U zult het niet verwachten maar een hond kan zelfs mensen onder water opsporen dankzij zijn neus;

·         lawine zoeken - In Nederland komt dit uiteraard niet vaak voor maar sommige reddingshonden verenigingen organiseren wel eens dit soort trainingsweekenden/weken. Hierbij moeten de honden personen in de sneeuw zien op te sporen.

(bron internet)

 

Inzetbaarheid reddingshonden

Hoe en wanneer vinden inzetten plaats van reddingshonden? De vraag is eigenlijk door wie vind er een uitzending plaats naar het buitenland, rampgebieden en wanneer gebeurt dat in Nederland.

Internationaal (rampgebied)

Door (slechte) ervaringen vanuit het verleden worden uitzendingen door Nederlandse overheid alleen ondersteund door hun eigen USAR team( zie www.usar.nl). Dit is een team dat voldoet aan de internationale richtlijnen opgesteld door de VN( Insarag). Hierin in staat o.a. dat de honden en geleider een nationale toets moeten hebben afgelegd met succes. In Nederland wordt die toets afgenomen door de KLPD. Hieraan doen alle mensen van de KLPD mee die lid zijn van het Nederlandse USAR team, met hun hond. Deze examens staan ook vrij voor andere mits ze geslaagd zijn door het SIN puinexamen (http://www.rescuedogs.nl/) of het KNPV puin-B examen (zie www.knpv.nl onder speurhonden) of het IPO-R examen ( NRHB) of het IRO inzet examen(http://www.iro-dogs.org/) In de praktijk komt het erop neer dat alleen de mensen van de KLPD mee gaan en de overige mensen zouden kunnen worden ingezet bij rampen in Nederland( is tot nu nog nooit gebeurd). Het USAR team heeft de beschikking over allerlei hulpmiddelen en kan zichzelf helemaal voorzien ook van eten. Via de IRO vinden ook inzetten van individuele hondenteams plaats. Een uitzondering op dit geheel in SIGNI zoekhonden die geheel eigen koers varen en al bij veel inzetten, ook in het buitenland geweest zijn. Overige groepen maken dus weinig kans om uitgezonden te worden en als ze gaan ontberen ze logistieke ondersteuning om goed te kunnen functioneren in het gebied waar aan alles te kort is. Voor de rest vinden zoekacties in het buitenland plaats op particulier initiatief, voornamelijk naar vermiste familieleden o.a. op verzoek van het TROS programma Vermist.

 

 

 

Boeken:

Nr.

Titel

 

Schrijver

1

Scent and the Scenting Dog Paperback – January, 2000

William G. Syrotuck

2

Van pup tot werk-, sport-, of politiehond

Dick Staal

3

K9 Behavior Basics: A Manual for Proven Success in Operational Service Dog Training (K9 Professional Training Series) Flexibound – November 22, 2013

Resi Gerritsen (Author), Ruud Haak (Author), Simon Prins (Author)

4

De reddingshond

Ruud Haak - Gerhard Dlapal

5

Rettungshundeausbildung Nasenarbeit

Katrin Kolbe (Autor), Gabriele Lehari (Autor)

6

Honden trainen voor Dummies

 

7

Black boxmethode

Peter Beekman

8

Honden sneller laten leren

P. Reid

9

Stop met blaffen

Karen Pryor

10

Gute Arbeit!: Über die Eignung und Motivation von Arbeitshunden

Andres Hallgren