Welkom bij V.D.H. “de Grensstreek” 

 

Hartelijk welkom bij de Duitse herder vereniging "de Grensstreek"
Wij trainen verschillende onderdelen binnen het VDH programma, namelijk: VZH, IPO, Speurhond en Reddingshond ( mogelijk behendigheid).
Dit doen we met Duitse Herders met stamboom.
Andere rassen en Duitse Herders zonder stamboom kunnen ook geen lid worden van onze vereniging, tenzij er in overleg met alle leden een uitzondering gemaakt kan worden.

 

Huisregels

 • Er wordt van u verwacht dat u niet met een zieke hond naar het oefenterrein komt. Loopse honden mogen wel trainen maar niet vlak voor het examen. Ook bent u verplicht om met een compleet geënte hond te komen. Wij als vereniging bieden u de mogelijkheid om tegen kostprijs te enten. (cocktail en rabiës) Tevens is er dan de mogelijkheid om ontwormingstabletten te kopen. Dit wordt uiteraard gedaan door een dierenarts met assistente.  
 • Het bestuur en de instructeurs houden zich het recht voor om geleiders van honden, waarvan blijkt dat deze tijdens de trainingen zichtbare beperkingen vertonen m.b.t. slecht zitten/liggen/lopen of zichtbaar pijn hebben te laten röntgen voor E.D./H.D. o.i.d. Of verder onderzoek te laten doen bij de dierenarts.  Bij gebleken afwijkingen adviseert het bestuur dan geen extreme oefeningen meer te doen zoals: springen, (haag, klimschutting) pakwerk e.d. Appél-oefeningen en speuren kunnen meestal gewoon gedaan worden. 
 • T.b.v. de administratie graag een kopie van de stamboom en eventueel certificaat van fokniveau inleveren bij het secretariaat. 
 • Het bestuur neemt geen enkele verantwoording voor schade aangericht door u of uw hond. Wij verwachten dat u hiervoor WA-verzekerd bent!
 • Bij verhindering graag afmelden bij de instructeur of in de kantine op het bord.
 • De instructeur bepaalt wat er tijdens de trainingen gedaan wordt. Wanneer er onduidelijkheden zijn vraag dit na afloop van het trainen aan de instructeur. Er kan in overleg met de instructeur m.b.t. speuren, appel en pakwerk extra individuele aandacht aan een africhtingprobleem gegeven worden, want niet elke hond en niet elke geleider is hetzelfde. 
 • Ga NIET discussiëren met de instructeur tijdens het trainen! Doe dit NA de training!
 • Blijf tijdens het trainen ( ook van anderen!) op het veld! Daar gebeurt het en kunt u nog wat van leren! In de kantine kunt u na de tijd gezellig zitten en napraten onder het genot van een drankje!. Kopje koffie mag natuurlijk altijd gehaald worden.
 • Leden van De Grensstreek mogen ook buiten de oefentijden gebruik maken van het terrein maar let op geluidsoverlast! Geen overmatig blaffen en geen pakwerk. Een goede relatie met de buren is zeer belangrijk!
 • Het is niet toegestaan om door de week de speurvelden van de club te gebruiken! Wil je door de week toch een keer speuren wordt een ieder verzocht om zelf voor speurweiden te zorgen. Hou de boeren te vriend! Je hebt ze echt nodig voor de weilanden en akkers om te kunnen speuren! Laat altijd je hond uit VOOR het speuren! Doet de hond wat in de weiland ruim het dan op! Boeren vinden dit niet fijn i.v.m. Neospora.
 • Honden uitlaten in het hondentoilet in het bos en liever niet langs de weg. Doe je dit wel ruim het dan op! Dit geld natuurlijk ook voor het hondentoilet!.
 • Voor diegenen die nog met de hond aan het trainen zijn of willen gaan trainen is het verboden om alcoholische dranken te nuttigen.
 • Trainingen bij andere kringgroepen gebeurt altijd in overleg met je instructeur.
 • Deelname aan examens bij andere verenigingen is toegestaan maar is er een examen bij "de Grensstreek" is het van zelfsprekend dat hieraan mee gedaan word voor deelname aan externe examens.
 • Deelname aan examens buiten “de Grensstreek” graag doorgeven aan het bestuur.
 • Ook worden er, wanneer er aan een clubmatch of aankeuring deelgenomen wordt, kynologische trainingen gehouden om de hond goed te leren lopen en draven en de hond in stand te laten zetten. Dit alles om de hond goed te kunnen tonen tijdens een clubmatch of aankeuring.  
 • Wanneer er karweitjes en/of klusjes gedaan moeten worden verwachten wij van ALLE leden dat zij zich hiervoor aanmelden! Als er onkruid groeit in de zomer mag dat best weggeplukt worden!, ligt er afval op de grond mag dat best opgeraapt worden!, zijn de asbakken vol mogen ze best leeggegooid worden zodat de peuken niet op de grond komen te liggen! en gooi de peuken ook niet op de grond, hier zijn de asbakken voor! Je wilt toch niet dat je hond ziek wordt van alle peuken die er op de grond en in het gras liggen??
 • Ook de ruimtes in de kantine moeten schoon gemaakt worden, waarvoor wij u graag willen noteren om één keer in de paar weken te helpen schoon maken. Alle hulp is welkom! U zit toch ook graag op een schoon toilet!
 • vanaf 1 juli 2018 mag tijdens het trainen geen prikketting meer worden gebruik. Nieuwe wet en uitleg is te vinden onder actualiteiten / agenda.

 

Enkele wetenswaardigheden van onze club:    

 

De club is in oktober 1969 opgericht en vanaf 1 januari 1970 zijn we officieel aangesloten bij de V.D.H. Eerst werden de trainingen gehouden op de Haart (Aalten), na twee jaar kwamen we in Miste terecht. Daar huurden we een weiland van de fam. Wikkerink. In 1977 bouwden we er een clubgebouw bij. In 1992 moesten we daar vertrekken en hebben we 1,5 jaar in Lichtenvoorde geoefend.  Eind 1993 hebben we na veel rondkijken, ons huidige oefenveld Kunnen kopen en mochten we er een clubgebouw en verlichting plaatsen. Wij zijn met het hele complex zeer content. 

 

We zijn een vereniging waar we ons met alle richtingen binnen de V.D.H. bezig houden. speuren, gehoorzaamheid, en manwerk (IPO). Maar ook voor speurhond, reddingshond en behendigheid kunt u bij ons terecht. Ook word er voor een clubmatch/aankeuring getraind als daar leden met honden aan deelnemen. Het africhten is mogelijk op verschillende niveaus. Van examens tot wedstrijden maar ook deelcertificaten zijn mogelijk. Wilt u alleen lekker bezig zijn met uw hondje zonder examens dan is dit uiteraard ook mogelijk. Voor elk wat wils! 

We hebben in ons bestaan zelf al acht maal een Provinciaal Kampioenschap georganiseerd. (1972,1979,1986,1990,1995, 2000, 2006, 2010 en 2015). Ook een jonge hondendag (1978) en drie clubmatches (1997,1998 en 1999) staan op de lijst en ook hebben we twee maal de Nederlandse Individuele Kampioenschappen mogen organiseren (2001 en 2003)

 

Vaste rituelen binnen de club zijn:   

 • De eerste zaterdag in januari een Nieuwjaarsborrel en samen gezellig proosten onder genot van een hapje en drankje op het nieuwe jaar.
 • Zaterdag voor Pasen broodmaaltijd met eieren eten.
 • Laatste zaterdag van de bouwvak is er een barbecue voor de leden en hun gezin. (Hier wordt een kleine bijdrage voor gevraagd). 

 

Oefentijden:    

 

Maandagavond:

Appèl v.a. 19:00 uur tot 20:00 uur appèl jonge – en beginnende honden.                 

Voor en na de tijd is er de gelegenheid voor ieder ander om appèl te oefen, alleen of met eigen instructeur. 

 

Dinsdagavond:

Pakwerk   v.a. 19:30 uur tot 22:00 uur pakwerk alle honden.                  

Voor de tijd is er de gelegenheid voor ieder om appèl te oefenen.

 

Woensdag:

Reddingshond ( Behendigheid)   v.a. 19:30 uur

 

Zaterdag:

Speuren, appèl, pakwerk  v.a. 13:00 uur speuren alle honden. 

   

Zondag:

Speuren en appèl v.a. 09:00 uur speuren alle honden.

Daarna appèl en reddingshonden training.      

Indien u een keer niet kunt trainen dit graag van tevoren doorgeven aan de instructeur of dit in de kantine op het bord noteren! 

        

Contributie:    

 

De contributie bedraagt per jaar, onbeperkt oefenen:

Hoofdleden:   € 75,00

Huisgenootleden:  € 50,00 (meerdere personen op hetzelfde adres)

Jeugdleden:   € 25,00 (tot 18 jaar) 

 

Wilt u bij ons komen trainen dan kan dat in het begin voor € 10,00 per maand.

Na een aantal maanden besluit de vereniging of u lid kan worden of niet.

In het geval dat u lid wordt van de Grensstreek wordt het reeds betaalde bedrag van het lopende jaar in mindering gebracht op de contributie.

In het geval dat u geen lid kan worden bestaat wel de mogelijkheid om in overleg voor € 10,00 per maand te blijven trainen, afhankelijk van de reden van de afwijzing.

Het bestuur zal de nieuwe geleiders op de hoogte brengen van de rechten en verplichtingen.

Op deze marnier bestaat ook de mogelijkheid om met een ander ras ( werkhond) te komen trainen.

 

Dit bedrag per kwartaal of in één keer per jaar te voldoen: contant aan de penningmeester of per bank.  Rabobanknr.: NL15 RABO 037 1256 518, t.n.v. kringgroep “de Grensstreek” te Winterswijk onder vermelding van uw naam. 

Aan het begin van het kalenderjaar ontvangt u per mail een contributierekening met de te betalen kosten van de penningmeester. Er geld een opzegtermijn van minimaal 1 maand. U bent wel verplicht voor het lopende kalenderjaar te betalen.  

 

De contributie is exclusief de contributie van de V.D.H.. Dit bedrag is te vinden op de site. www.duitseherder.nl. Zonder lidmaatschap van de VDH is het niet mogelijk om lid te worden van de kringgroep. Ook is het lidmaatschap nodig om mee te kunnen doen aan examens, wedstrijden enz. Ook heb je de lidmaatschap nodig voor toegang tot de (Provinciale)vergaderingen.  

 

De V.D.H. geeft maandelijks een blad uit, De Duitse Herdershond, hierin is ook veel informatie te vinden. Ook worden er jaarlijks evenementen georganiseerd en ook extraatjes zoals seminars. Dit is ook te vinden in dit blad.  Ook geeft de V.D.H. een nieuwsbrief uit met informatie en uitslagen van evenementen en examens/wedstrijden. 

 

Samenstelling bestuur “de Grensstreek”   

 

Voorzitter: Aloys Lageschaar Telefoon: 0653620596                         

Secretariaat: Marcel Oonk

Email: secretariaatdegrensstreek@gmail.com

 

Adres:

V.D.H. Kringgroep “de Grensstreek” 

Veenhuisweg 4 7119 AS Winterswijk    

www.vdh-degrensstreek.nl

Voor meer informatie over onze vereniging, de VDH en de hondensport kunt u terecht op onze website.