Leden

Certificaten


Willy Bennink

Erelid van Kringgroep de Grensstreek

26 april 2015

Medeoprichter van de vereniging 

1970

Vervulde vele taken

o.a. voorzitter, instructeur, terreinonderhoud etc.

helaas is hij niet meer actief aan het trainen met zijn hond